Home
Kenniscentrum
Nieuws
Zorg zzpers toegewij...

Zorg-zzp'ers: toegewijde zorgverleners die het welzijn voorop stellen

Nieuws
3 juni 2024

Recente berichtgeving in het AD schilderde zzp'ers in de zorg af als geldwolven die meer bezig zouden zijn met hun eigen financiën dan met de zorg voor hun cliënten. 

Deze generalisatie heeft begrijpelijkerwijs de nodige verontwaardiging veroorzaakt binnen de zorgsector. SoloPartners, als vertegenwoordiger van zzp'ers in de zorg, weerlegt deze beschuldigingen en benadrukt dat het merendeel van deze zorgprofessionals juist gedreven wordt door een oprecht hart voor de zorg.

Een onterecht stigma

SoloPartners benadrukt terecht dat het onrechtvaardig is om alle zzp'ers in de zorg over één kam te scheren op basis van enkele negatieve incidenten. Het is jammer dat een hele groep zelfstandige zorgprofessionals wordt gestigmatiseerd als graaiers, terwijl de realiteit anders is. De meeste zzp'ers in de zorg zijn juist enthousiaste en hardwerkende zorgverleners, gedreven door hun passie voor het welzijn van hun cliënten.

De opkomst van zzp'ers in de zorg en de uitdagingen van flexibiliteit

Het AD-artikel lijkt voorbij te gaan aan de complexiteit van het werken als zzp'er in de zorg. Steeds meer mensen kiezen bewust voor het zelfstandig ondernemerschap vanwege de behoefte aan flexibiliteit en autonomie. Ze willen meer zeggenschap*. Dit geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor andere sectoren. De traditionele arbeidsvoorwaarden bieden vaak niet de gewenste vrijheid, wat de aantrekkingskracht van het zzp-schap vergroot.

* Lees hier een nieuwsbericht over meer zeggenschap in je zorgcarrière.

Een focus op goed opdrachtgeverschap

Naast het belang van goed werkgeverschap, benadrukt SoloPartners ook het belang van goed opdrachtgeverschap in de zorg. Zo is het echt belangrijk dat zorgorganisaties persoonlijke gesprekken voeren met zzp'ers voordat zij hen een opdracht aanbieden. Op die manier kan worden vastgesteld of de zorgverlener gemotiveerd is en over de juiste kwalificaties beschikt. Dit draagt bij aan een kwalitatieve zorgverlening en voorkomt samenwerkingen met ongemotiveerde professionals.

Een diepgewortelde betrokkenheid en streven naar kwaliteit

Bij Medicalhunt zien we eenzelfde positieve insteek bij zorgprofessionals. Onze ervaring toont aan dat deze professionals een diepgewortelde betrokkenheid hebben bij de zorg. Deze betrokkenheid vormt zelfs een kernwaarde waar we naar streven. Onze zorgprofessionals kiezen niet enkel voor het zzp-schap vanwege financiële motieven, maar vooral vanwege de vrijheid en flexibiliteit die het met zich meebrengt.

Het is belangrijk om te erkennen dat individuele gevallen van geldgedrevenheid niet representatief zijn voor de gehele groep zzp'ers in de zorg. De overgrote meerderheid van deze professionals voelt een sterke verbondenheid met de ethische en morele verplichtingen die gepaard gaan met het verlenen van zorg. Ze streven naar kwalitatieve zorg en het welzijn van cliënten, waarbij financiële beloningen slechts een bijzaak zijn.

Bij Medicalhunt geloven we sterk in het belang van goed opdrachtgeverschap en screenen we elke zorgprofessional voordat zij aan een opdracht worden gekoppeld. Zo kunnen we garanderen dat alleen de meest geschikte en gepassioneerde zorgverleners worden ingezet. Laten we afstappen van stereotype beeldvorming rondom zorg-zzp'ers en hun waardevolle bijdrage aan de zorg erkennen.

Wil je samenwerken met gepassioneerde en gekwalificeerde zorgprofessionals die zich inzetten voor het welzijn van cliënten? Neem vandaag nog contact op met Medicalhunt en ontdek hoe wij kunnen helpen bij het vinden van de juiste zorgverleners voor jouw organisatie. Samen verbeteren we de zorg en streven we naar kwaliteit en betrokkenheid.