Home
Kenniscentrum
Meer dan de helft va...

Meer dan de helft van de zorgprofessionals wil meer zeggenschap

13 mei 2024

Recent onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de zorgprofessionals in Nederland een diepgaand verlangen heeft naar een grotere mate van zeggenschap over hun werk.

Deze bevindingen zijn afkomstig uit de nulmeting van de Landelijke Monitor Zeggenschap, waarbij meer dan 21.000 deelnemers werden betrokken.

Uit het onderzoek blijkt dat deze behoefte aan meer zeggenschap voortkomt uit de wens om meer tijd en ruimte te hebben voor persoonlijke ontwikkeling. Ook wordt benadrukt dat initiatieven op de werkvloer moeten worden aangemoedigd om dit te bevorderen. Karin Mondriaan, lid van de stuurgroep zeggenschap en het NVZ-bestuur, benadrukt het belang van deze bevindingen: "Zeggenschap is essentieel om medewerkers te behouden. Wanneer zorgprofessionals ontevreden zijn over hun mate van invloed op hun werkzaamheden, kan het idee om hun baan op te zeggen aantrekkelijker worden."

Medicalhunt: het antwoord op de behoefte aan zeggenschap

Waardevolle informatie, vinden wij bij Medicalhunt. En het is precies dezelfde feedback die we van onze zorgprofessionals krijgen. Dat ze via ons meer regie hebben over hun werk. En daarnaast meer flexibiliteit en ruimte ervaren om hun werk te doen op de manier die ze graag willen. Dit betekent dat ze zorg kunnen leveren zoals zij vinden dat het zou moeten. Bovenal voelen ze op deze manier veel meer waardering voor het werk dat ze doen.

Het feit dat zowel individuele professionals als organisaties actief streven naar meer zeggenschap in de zorg, benadrukt het belang van dit onderwerp. Door gezamenlijke inspanningen van verschillende belanghebbenden, waaronder zorginstellingen, detacheringsbureaus en overheidsinstanties, kan de zorgsector een omgeving creëren waarin zorgprofessionals de regie hebben over hun werk, wat uiteindelijk zal resulteren in verbeterde patiëntenzorg en een verhoogd welzijn van zorgverleners.

Samen sterk voor zeggenschap

In een tijd waarin de zorgsector voor grote uitdagingen staat, is het cruciaal om te luisteren naar de wensen van de mensen die elke dag aan het front werken. Het vergroten van zeggenschap kan niet alleen leiden tot een verbetering van de werkomstandigheden en de kwaliteit van zorg, maar ook tot een hogere mate van tevredenheid en betrokkenheid onder zorgprofessionals. Dit is een win-win situatie voor zowel de medewerkers als de patiënten die zij bedienen.

Ben je zorgprofessional en wil je ook graag meer zeggenschap? Of ben je een zorginstelling en zou je heel graag na willen denken over het tegemoet komen aan de wensen van jouw medewerkers? Neem gerust contact met ons op. Wij kijken en denken graag met je mee.