Home
Kenniscentrum
Blog
Alles over de belast...

Alles over de belastingaangifte zzp

Blog
18 februari 2022

Vanaf 1 maart is het weer zover: de jaarlijkse belastingaangifte bij de Belastingdienst. In deze blog vertellen je alles over belastingaangifte voor zzp'ers in de zorg en de aftrekposten die je tijdens de belastingaangifte kunt melden. Lees snel verder!

Vanaf 1 maart is het weer zover: we mogen onze jaarlijkse belastingaangifte bij de Belastingdienst doen. Als zzp’er in de zorg is dit hét moment om al jouw administratieve zaken van het afgelopen jaar erbij te pakken. Misschien het minst leuke onderdeel van het zelfstandig ondernemerschap, want administratie en belastingaangifte kunnen soms best lastig zijn.

In deze blog vertellen je alles over belastingaangifte voor zzp'ers in de zorg en de aftrekposten die je tijdens de belastingaangifte kunt melden. Lees snel verder!

1 Zzp startersaftrek

Wanneer je een eigen onderneming start, dan kan echte winst misschien een paar jaar uitblijven. Speciaal hiervoor is er de startersaftrek. De startersaftrek is een fiscale aftrekpost om jou te motiveren door te gaan met ondernemen. Deze komt boven op de zelfstandigenaftrek, maar daarover later meer.

De startersaftrek is een bedrag van €2.123 en kun je maximaal drie keer in de eerste vijf jaar ontvangen dat je ondernemer bent. Je hoeft de startersaftrek niet zelf aan te vragen. Tijdens de belastingaangifte komt het onderdeel ‘Ondernemersaftrek’ voorbij. Je krijgt een aantal vragen om te bepalen of je recht hebt op deze aftrekpost. Als dat zo is, dan wordt de startersaftrek voor jou als startende zzp’er in de zorg automatisch afgetrokken van de winst.

Benieuwd of jij recht hebt op de startersaftrek, bekijk dan deze link.

2 Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het inkomen van ondernemers waarover je belasting betaalt. Als ondernemer kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Jij hebt een eenmanszaak;
  • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting;
  • Jij hebt 1225 uur gewerkt aan het begin van het kalenderjaar;
  • Je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt.

Per jaar kan de zelfstandigenaftrek verschillen. In 2021 is de maximale zelfstandigenaftrek €6.670 en over het jaar 2020 is dit maximaal €7.030,-. Je hoeft de zelfstandigenaftrek niet aan te vragen, tijdens de aangifte inkomstenbelasting komt het onderdeel ‘Ondernemersaftrek’ voorbij. Je krijgt dan een aantal vragen om te bepalen of je recht hebt op de aftrek. Als dat zo is, wordt de aftrek automatisch afgetrokken van de winst.

Meer weten over de zelfstandigenaftrek? Bekijk dan deze link.

Belastingaangifte zzp studiekosten

3 Aftrekpost studiekosten

Als zzp'er in de zorg ben je constant in ontwikkeling. Als je studeert, maak je kosten voor collegegeld, boeken of ander studiemateriaal dat je voor je studie nodig hebt. De kosten die je voor je studie hebt gemaakt, mag je in de belastingaangifte aftrekken van je inkomsten. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je de kosten zelf hebt betaald en geen recht hebt op studiefinanciering. Per jaar mag je maximaal €15.000,- aan studiekosten aftrekken.

Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting kun je jouw kostenplaatje kwijt bij het onderdeel ‘Studiekosten’. Tel jouw gemaakte kosten bij elkaar op. Krijg je een vergoeding van bijvoorbeeld een werkgever, dan moet je deze vergoeding van de gemaakte studiekosten aftrekken. Daarnaast is er een drempelbedrag van €250,- ingesteld. Trek deze €250,- van de totale studiekosten af. Het bedrag dat overblijft is de aftrek voor studiekosten en kun je invullen bij de inkomstenbelasting.

Let op: de studiekosten van 2022 zijn niet aftrekbaar.

Meer weten over de aftrekpost studiekosten? Bekijk dan deze link.

4 Inkomen middelen en geld

Als zzp'er in de zorg kan je inkomen per maand wisselen. Wanneer je een sterk wisselend inkomen hebt, betaal je waarschijnlijk meer belasting over de jaren heen dan wanneer je een gelijkmatig verdeeld inkomen ontvangt. Om deze reden kun je je inkomen ‘middelen’. Middeling is een regeling van de Belastingdienst om mensen met een wisselend inkomen tegemoet te komen. De inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren worden opgeteld. Daaruit volgt een gemiddeld inkomen over deze jaren, waarover de belasting opnieuw berekend kan worden. Wanneer dit verschil groter is dan €545,- kan er belasting worden teruggevraagd.

Kom je in aanmerking voor het middelen van inkomen, dan vraag je vrij eenvoudig een middelingsverzoek aan bij de Belastingdienst. Dit verzoek tot middeling ontvang je per mail ne bestaat uit de middelingsberekening en een begeleidende brief. Print het verzoek uit en stuur deze per post naar jouw belastingkantoor.

Wil jij meer weten over hoe jij je inkomen kunt middelen? Bekijk dan deze link.

5 Zorgtoeslag

Als je zorgkosten maakt, dan mag je bepaalde kosten aftrekken bij de Belastingaangifte. Dit noemen we specifieke zorgkosten. Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten, zoals kosten voor medicijnen of hulpmiddelen. In het overzicht zorgkosten van de Belastingdienst zie je per jaar welke kosten aftrekbaar zijn.

Om zorgkosten te mogen aftrekken, moet je aan bepaalde voorwaarden doen. Zo mag je bijvoorbeeld geen zorgkosten registreren welke onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.

Op de Belastingdienst staan nog een aantal voorwaarden om rekening mee te houden. Ook lees je hier meer over het berekenen van aftrekbare zorgkosten.

6 Kleinschalige investeringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost die wordt gebruikt voor de aanschaf van eigen bedrijfsmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een computer, gereedschap of kantoormeubelen. Er zijn een aantal investeringen opgesteld waarbij je geen recht op investeringsaftrek hebt, zoals de aanschaf van een elektrische auto.

Om voor de KIA in aanmerking te komen, dien je een bedrag tussen de €2.401,- en €328.721,- geïnvesteerd te hebben in bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan €450,- komen niet in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek.

Meer weten over KIA? Bekijk dan deze link.

Belastingaangifte zzp kor

7 Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw). Je kunt gebruik maken van de KOR als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan €20.000,- omzet in één kalenderjaar. Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen op je facturen. Ook hoef je geen btw-aangifte meer te doen. Wanneer je hiervoor kiest, geldt jouw keuze voor minimaal drie jaar of tot je de €20.000,- omzet overschrijdt.

Wanneer je verwacht dat je komend kalenderjaar minder dan €20.000,- gaat omzetten, kun je je aanmelden voor de regeling. Maar let op, het kiezen voor deze regeling heeft voor- en nadelen.

Meer weten over de Kleine Ondernemers Regeling. Bekijk dan deze link.

8 Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in jouw huurkosten. Woon je in een huurhuis, dan kom je misschien wel in aanmerking voor huurtoeslag. Hoe hoog deze huurtoeslag is, hangt af van de huurprijs, je inkomen, je leeftijd en de samenstelling van je huishouden. Je komt niet altijd in aanmerking voor huurtoeslag als je huurt.

Bij de Belastingdienst kun je een proefberekening maken en kun je checken of je wel of niet in aanmerking komt. De huurtoeslag kun je online aanvragen op Mijn toeslagen. Hiervoor heb je jouw persoonlijke DigiD nodig. De huurtoeslag kun je tot 1 september 2022 aanvragen, dit hoef je maar één keer te doen. Daarna krijg je de huurtoeslag ieder jaar, zolang je aan de voorwaarden voor huurtoeslag blijft voldoen.

Wil jij meer weten over huurtoeslag? Bekijk dan deze link.

9 Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor ouders met kinderen tot 18 jaar. Het kindgebonden budget ontvang je naast de kinderbijslag en hoef je meestal niet zelf aan te vragen. Je ontvangt vanzelf bericht van de Belastingdienst als je hier volgens hen recht op hebt. Het kindgebonden budget wordt bepaald door jouw eigen inkomen als dat van je mogelijke partner. Bij de Belastingdienst kun je een proefberekening maken om te zien hoeveel kindgebonden budget je kunt ontvangen.

10 Kinderopvangtoeslag

Als tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang is er voor ouders kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Ook hier kun je kinderopvangtoeslag krijgen, mits je aan de voorwaarden voldoet. Eén van deze voorwaarden is dat één van de ouders/verzorgers werkt.Als zzp’er kun je ook in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. De toeslag hangt af van een aantal zaken, zoals het inkomen, of je een toeslagpartner hebt en hoeveel uren je kinderen naar de opvang gaan. Kinderopvangtoeslag kun je berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst.

11 Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Als ondernemer mag je jaarlijks een deel van de winst reserveren voor je oudedagsreserve (FOR). Dit gereserveerde deel heet de oudedagsvoorziening. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat je daadwerkelijk geld opzijzet, het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert je dus op de korte termijn belastingvoordeel op.

Je kunt je oudedagsvoorziening regelen, bijvoorbeeld met de aankoop van een lijfrente bij een verzekeraar. De oudedagsreserve neemt af als je voor (een deel van) de reserve een lijfrente aankoopt. Het bedrag waarmee de reserve afneemt, is belastbare winst. Daar staat tegenover dat je de premie voor de aangekochte lijfrente kunt aftrekken. De toevoeging aan je oudedagsreserve kan per jaar verschillen. Over het jaar 2021 geldt een percentage van 9,44% over de winst, met een maximum van €9.395,-.

Meer weten over de FOR? Bekijk dan deze link.

Belastingaangifte zzp for

12 Stakingsaftrek

Als je stopt met je onderneming moet je hoogstwaarschijnlijk stakingswinst afrekenen richting de Belastingdienst. Met de stakingsaftrek kun je de afrekening van de stakingswinst verlagen. Hiermee betaal je minder belasting over de stakingswinst met een maximaal bedrag van €3.630,-.

Je komt in aanmerking voor de stakingsaftrek als er in jouw bedrijf sprake is van:

  • Stille reserves (zoals de meerwaarde van onroerend goed boven de waarde die op de balans staat);
  • Fiscale reserves (vervangingsreserves);
  • Je oudedagsreserve (FOR).

In bepaalde gevallen hoeft er niet of niet geheel fiscaal afgerekend te worden over de stakingswinst. In dit geval maak je gebruik van een doorschuiffaciliteit. Lees meer over deze voorwaarden en de regelingen van de stakingsaftrek via deze link.

13 Kwijtschelding belasting gemeente

Als je een inkomen op of rond bijstandsniveau hebt en beschikt over weinig spaargeld, dan kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Als je de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kun je bij jouw gemeente checken of je in aanmerking komt voor kwijtschelding. Per gemeente zijn er voorwaarden opgesteld. Neem daarom altijd contact op met je eigen gemeente voor meer informatie.

Heb je tijdelijk onvoldoende geld en kom je hierdoor niet in aanmerking voor kwijtschelding, dan kun je wellicht een betalingsregeling afspreken met de gemeente. Deze regeling houdt in dat je meer tijd krijgt om de belastingschuld te betalen. Hierin beslist de gemeente waar je woont en of hier voldoende aanleiding voor is.

Lees je goed in voor de kwijtschelding van belasting bij jouw gemeente via de deze link.

14 Energie- investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een aftrekpost dat wordt gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor de EIA geldt een minimum investeringsbedrag van €2.500,- per bedrijfsmiddel. Kom je wel in aanmerking dan mag je 45,5% van het investeringsbedrag van de fiscale winst aftrekken. Daarnaast moet je rekening houden met een aantal voorwaarden. Zo mag het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn en kun je deze aftrekpost niet combineren met de milieu-investeringsaftrek.

15 Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek (MIA) is een stimuleringsregeling voor ondernemers om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een belangrijke voorwaarden is dat de investering op de Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet staan. Een voorbeeld van een milieuvriendelijke investering is een elektrische auto.

Om in aanmerking te komen voor de MIA moet de investering niet alleen op de Milieulijst staan, maar ook minimaal €2.500,- te hebben gekost. Ook mag het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn.
Via de MIA-regeling kun je als ondernemer tot maximaal 45% (afhankelijk van de geldende code) van het investeringsbedrag aftrekken van de fiscale winst. Hierover betaal je dus geen belasting.

Heb je nog vragen over de belastingaangifte voor zzp'ers of de aftrekposten zzp? Neem dan contact op met Melanie of Kees, recruiters zzp bij Medicalhunt. We helpen je graag verder!

Heb je een vraag?

Melanie van ewijk

Melanie van Ewijk

Recruiter